Home Over An Berben Tarieven Routebeschrijving Privacybeleid   covid-19 klachtenprocedure
Chiropractie Leidscherijn
Home Over An Berben Tarieven Routebeschrijving Privacybeleid   covid-19 klachtenprocedure

Specialist in het behandelen van rug-, schouder-, nek-, en hoofdpijn klachten.


Chiropractie Leidsche Rijn Chiropractie Leidsche Rijn Registration Chiropractie Leidsche Rijn NCA

Uw mening, suggesties en klachten doen er toe.

Natuurlijk is het de bedoeling dat u tevreden bent met de zorg in de praktijk. Ondanks alles dat er aan gedaan wordt om hiervoor te zorgen, kan het helaas ook voorkomen dat u niet tevreden bent.

U bent  uiteraard altijd welkom  om uw klacht met mij te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Het kan gaan om een miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen, en geeft er over praten al meer ruimte en lucht.


Mocht u na een persoonlijk gesprek nog steeds het gevoel hebben dat er geen bevredigende oplossing gevonden is, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de NCA.

Deze is dagelijks te bereiken via email: klachtennca@cbkz.nl of telefonisch op nummer: 088-0245166.


Op de NCA site kunt u ook meer lezen over de klachtenprocedure.